top of page
Element 01.png
Element 03.png
Element 02.png
Element 04.png
Element 03.png
Element 02.png

การฟื้นคืนภายในและความเข้มแข็งทางจิตใจในภาวะวิกฤต (Resilience)
ชวนทุกคนเดินทางภายในเพื่อรู้จักความมั่นคงเข้มแข็งทางจิตใจ แต่ละ classเน้นให้ผู้เข้าร่วมสัมผัส ตระหนัก ค้นหาศักยภาพของตนเองในการรับมือกับภาวะหมดไฟในการทำงาน ความเหนื่อยล้าและความเครียดการฟื้นคืนภายในและความเข้มแข็งทางจิตใจในภาวะวิกฤต (Resilience) ชวนทุกคนเดินทางภายในเพื่อรู้จักความมั่นคงเข้มแข็งทางจิตใจ แต่ละ classเน้นให้ผู้เข้าร่วมสัมผัส ตระหนัก ค้นหาศักยภาพของตนเองในการรับมือกับภาวะหมดไฟในการทำงาน ความเหนื่อยล้าและความเครียด

Course Structure

  • คอร์สมีทั้งหมด 5 ครั้ง

  • ครั้งละ 2 ชั่วโมง

  • อาทิตย์ละครั้ง 

  • การเรียนจำกัดจำนวนผู้เข้าเรียนเพื่อให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนกันได้เต็มที่

Course Cost

  • 6,000 บาท

  • จ่ายค่าเรียนหลังจากที่ตกลงที่สะดวกในการเรียนได้แล้ว

Course Logistics

  • มีการตกลงเวลาเรียนร่วมกันกับผู้เข้าเรียน เพื่อให้สะดวกแก่ทุกพื้นที่และเขตเวลาที่แตกต่างในแต่ภูมิภาค

  • เรียนผ่านโปรแกรม Zoom

ลงทะเบียนที่นี่

กรุณากรอกข้อมูลต่อไปนี้

word-Resilience [blue].png
bottom of page