การฟื้นคืนภายในและความเข้มแข็งทางจิตใจในภาวะวิกฤต (Resilience)
ชวนทุกคนเดินทางภายในเพื่อรู้จักความมั่นคงเข้มแข็งทางจิตใจ แต่ละ classเน้นให้ผู้เข้าร่วมสัมผัส ตระหนัก ค้นหาศักยภาพของตนเองในการรับมือกับภาวะหมดไฟในการทำงาน ความเหนื่อยล้าและความเครียดการฟื้นคืนภายในและความเข้มแข็งทางจิตใจในภาวะวิกฤต (Resilience) ชวนทุกคนเดินทางภายในเพื่อรู้จักความมั่นคงเข้มแข็งทางจิตใจ แต่ละ classเน้นให้ผู้เข้าร่วมสัมผัส ตระหนัก ค้นหาศักยภาพของตนเองในการรับมือกับภาวะหมดไฟในการทำงาน ความเหนื่อยล้าและความเครียด

Course Structure

 • คอร์สมีทั้งหมด 5 ครั้ง

 • ครั้งละ 2 ชั่วโมง

 • อาทิตย์ละครั้ง 

 • การเรียนจำกัดจำนวนผู้เข้าเรียนเพื่อให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนกันได้เต็มที่

Course Cost

 • 6,000 บาท

 • จ่ายค่าเรียนหลังจากที่ตกลงที่สะดวกในการเรียนได้แล้ว

Course Logistics

 • มีการตกลงเวลาเรียนร่วมกันกับผู้เข้าเรียน เพื่อให้สะดวกแก่ทุกพื้นที่และเขตเวลาที่แตกต่างในแต่ภูมิภาค

 • เรียนผ่านโปรแกรม Zoom

ลงทะเบียนที่นี่

กรุณากรอกข้อมูลต่อไปนี้

Space Bangkok

Modern Town Building

87/121 15th Floor, Soi Ekamai 3

Sukhumvit 63 Road

Klongtun Nuea, Wattana

Bangkok, Thailand

part of the Humanity's Thread group

img_logo6.png
EG_Certified_Associate_Logo_Full_Colour.
 • Facebook Social Icon
 • Twitter Social Icon
 • Instagram Social Icon
 • YouTube Social Icon